Nieuwe fiscale attesten aanslagjaar 2023

Nieuwe fiscale attesten Aanslagjaar 2023

Deadline voor het indienen van de fiscale attesten verlengd naar 31 maart 2023
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb

Attesten voor kinderopvang in 2022 - Elektronische indiening - Verlenging termijn

Als u kinderopvangactiviteiten organiseert die recht geven op een belastingvermindering, moet u de ouders een attest bezorgen en de gegevens van het attest meedelen aan de FOD Financiën.

Door de moeilijkheden die de sector ondervindt om de attesten 281.86 online in te dienen, hebben we beslist om de indieningstermijn te verlengen tot en met 31 maart 2023.

! Aanvulling 07/02 van Financiën.be

Belcotax-on-web inkomsten 2022 beschikbaar vanaf nu 
https://financien.belgium.be/nl/E-services/Belcotaxonweb

Vanaf nu kunt u de fiscale fiches voor inkomstenjaar 2022 indienen via Belcotax-on-web.

Opgelet! U kunt de fiches 281.29 (inkomsten uit de deeleconomie) en 281.45 (auteursrechten) voorlopig nog niet indienen. Dit zal mogelijk zijn vanaf vrijdag 10 februari 2023.

Raadpleeg de indieningstermijnen van de fiches.
Raadpleeg de brochure Belcotax-on-web inkomsten 2022.

We merkten echter dat de link om de bowConverter te downloaden vermeld inkomsten 2022 maar bij download verwijst deze nog naar de versie van 2021.
Voor het downloaden van de Bowconverter gaat u naar de website bij technische documentatie

Download nadien de validatiemodule 2022 (Java vereist)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vanaf aanslagjaar 2023 (inkomstenjaar 2022) is het verplicht om het nieuwe fiscaal attest nr. 281.86  te gebruiken én tevens ook digitaal door te sturen via Belcotax-on-Web. Alle informatie kan teruggevonden worden op minfin.gov.be en financien.belgium.be.
We hebben als facilitator al de nodige stappen ondernomen om dit op te vangen.
Informatie is te vinden in de handleiding onder 4.1 Nieuwe regeling fiscale attesten.

Wij raden ten sterkste aan om de beschikbare informatie al grondig door te nemen en de mogelijke voorbereidingen te treffen.
Opgelet! De opvanginstanties dienen zelf actie te ondernemen om de fiscale attesten digitaal door te sturen naar Belcotax.

We organiseren enkele demo sessies in januari om jullie zo veel mogelijk te begeleiden en ondersteunen. Tijdens deze sessie overlopen we de impact van de wijzigingen binnen de e2e facilitator applicatie en hoe jullie stap per stap de attesten kunnen genereren in het correcte formaat voor de upload naar Belcotax:
* dinsdag 17 januari 2023
* woensdag 18 januari 2023
* donderdag 19 januari 2023
> inschrijven kan door op de gewenste datum te klikken.