Bestel de modules zaal- en materiaalbeheer via Cipal

Print

De Facilitator-modules zaal- en materiaalverhuur kan u bestellen via de Cipal-opdrachtencentrale C-Smart. Daarmee vermijdt u een arbeidsintensieve en tijdrovende overheidsopdracht.

Voor wie?

  • De leden/vennoten van Cipal dv, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten.
  • Vlaamse provincies en provinciale instellingen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten.
  • Vlaamse gemeente- en OCMW-besturen, hun verenigingen en verzelfstandigde entiteiten.

Belangrijk: ook niet-klanten van Cipal kunnen via de opdrachtencentrale bestellen.

Hoe?

  • Contacteer e2e als u meer wil weten over de voordelen en vrijblijvende opportuniteiten van de C-smart-opdrachtencentrale.
  • We bespreken het project en maken een offerte op maat.
  • Verwijs in uw beslissing / bestelbon naar de overheidsopdracht "CIPAL-P01734-F02 - Raamovereenkomst voor de vervanging van de Cipal reservatiesystemen Chiron en Ithaca".