Handleiding reservatie zalen en materialen - Vestigingen

Bij gemeenten zijn er vooral scholen en schoolgroepen waarbij het principe van vestiging en hoofdzetel wordt toegepast. De lokale school is een vestiging van een scholengroep (= hoofdzetel). Beide gebruiken hetzelfde ondernemersnummer en BTWnr, echter zijn dit toch 2 verschillende entiteiten op een andere locatie. Afhankelijk waar de factuur moet gestuurd worden (de school, scholengroep, gemeente, …) moet dit specifiek ingesteld worden.