Updates facilitator leveringen februari 2021

Bij onze levering van februari 2021, zijn er een aantal zaken geoptimaliseerd en nieuwe functionaliteiten toegevoegd aan onze applicatie.

Belangrijke wijzigingen ivm toegansrollen
Bij deze levering hebben we wijzigingen aangebracht m.b.t. backoffice toegangen/rollen.
Deze wijzigingen werden uitgevoerd met het oog op het beter beveiligen en het meer GDPR-compliant maken van onze applicaties.
Dit is van toepassing doorheen de gehele applicatie en alle modules.
Alle informatie vinden jullie terug in de handleiding.

Belangrijke wijziging fiscale attesten
De wetgeving omtrent de belastingvermindering voor kinderopvang is gewijzigd.  Alle informatie kan u vinden op https://financien.belgium.be/nl/programmawet/gezinsfiscaliteit
Dit heeft impact op het genereren van de fiscale attesten binnen de applicatie. Alle informatie vinden jullie terug in de handleiding.

! Weet u dat u ook zelf kan bekijken per module over welke versie jullie beschikken, welke functionaliteiten zijn toegevoegd en de bijhorende handleidingen zijn ook in de module zelf beschikbaar;
> Beheer "module" > help > versies